Beslutsunderlag stoppades

I sista stund stoppades processen av upphandlingen av sömnvård för 100-tals miljoner kr. Vi kunde påvisa många felaktigheter i beslutsunderlaget. Läs hur politikerna ställer sig till att få kunskap om sömnapné och dess kostnader.

Sömnapné drabbar flera

Att sova bredvid en som har sömnapné är vare sig lätt eller roligt. Bara oroligt och extremt störande.

Trött, sur och grinig?

Är du ofta trött? Dåsig? Somnar lätt på olika platser. Upplevs du som grinig? Högt blodtryck? Då är det möjligt att du har sömnapné. Men lugn. Det finns hjälp. Vänd dig till din vårdcentral eller kontakta en sömnklinik.

Apné - en folksjukdom

Man räknar med att 600 000 har sömnapné varav 400 000 behöver omedelbar behandling. ! Det är lika mycket som Malmö med omnejd. Så du är inte ensam. Och det finns olika sorters hjälp att få - viktig hjälp som kan rädda ditt och andras liv.

Omgivningen drabbas

Snarkningar stör både sömn och relationer. Andningsuppehåll skapar rädsla. Hur får man en person som inte inser sina problem att söka hjälp? Hur är det att leva med en apnoiker som behandlas? Anhöriga ger tips och stöd.

En fyrklöver för dig

Apnéföreningarna Stockholm, Väst, Öst och snart Dalarna har insett vikten av att samarbeta för att på bästa sätt hjälpa dig som har sömnapné. Vi är en fyrklöver som ger stöd och hjälp – förutom vanlig tur. Kom med och bli en del av fyrklövern!

Från föreningarna

 • Vi ställer politikerna mot upphandlingsväggen

  [Stockholm] I sista skälvande stund lyckades vi stoppa beslutsunderlaget för upphandlingen av sömnvården i Stockholm. Underlaget innehöll faktafel och brister som skulle leda till undermåligt beslut när det gäller sömnvården i Stockholm. Det är hundratals miljoner det handlar om.
  Nu erbjuder […]

  Fortsättning →
 • Hjälpmedel skickas direkt hem

  [Väst] Från och med 1 maj 2017 kommer alla hjälpmedel som till exempel masker, slangar och filter till CPAP att skickas direkt från hjälpmedelscentralen hem till dig som bor i Västra Götlandsregionen.
  Sömnmedicinsk Enhet vid Sahlgrenska sjukhuset
  Är du patienter hos Sömnmedicinsk […]

  Fortsättning →
 • Vi påverkar med fakta

  [Stockholm] I Stockholms Landsting är det dags att göra nya upphandlingar och i sista stund lyckades vi i Stockholm få politikerna att inse att de höll på att fatta beslut om upphandling på bristande, till och med felaktigt underlag. Underlaget […]

  Fortsättning →
 • Räkfrossa med föreläsning – en vaken tillställning!

  [Stockholm] Nu är vi en patientförening att räkna med. Vi har just lyckats få politikerna i Hälso- och sjukvårdsnämnden dra tillbaka beslutsunderlaget  om upphandling gällande öppenvård och sömnapné. Underlaget saknade många fakta och vissa fakta var inte fakta. Nu ska […]

  Fortsättning →
 • Årets första Drömläge ute

  Alla medlemmar i Öst, Väst och Stockholm fick i början av maj hem en pappersversion av Drömläget i brevlådan. Det är årets första nummer som är ett dubbelnummer.
  Ur innehållet:
  Vi behöver bli fler krafter som kan  jobba i styrelsen och valberedning. […]

  Fortsättning →
 • Sov gott om natten – Bli pigg bakom ratten

  [Öst] Apnéföreningen Öst har dragit igång en kampanj tillsammans med Länsförsäkringar som heter “Sov gott om natten – Bli pigg bakom ratten”
  Denna kommer att gå av stapeln under 2017. Kampanjen fokuserar på Sömnapné & sömn inom yrkestrafiken. Kampanjens upphovsmakare är […]

  Fortsättning →
 • Sömnapné ett folkhälsoproblem med stora ojämlikheter

  Jan Hedner och Ludger Grote, Sömnmedicinsk avdelning/Sahlgrenska Universitetssjukhuset skriver på Dagens Medicin om vikten av att sömnapné behandlas, något som sker i alltför liten utsträckning och med stora skillnader såväl mellan olika regioner som mellan könen.
  “Statistik från Svenska sömnapnéregistret, Sesar, […]

  Fortsättning →

Några röster ...

I livet innan CPAPen kände jag mig ofta bakfull. Trots att jag inte druckit en droppe. Jag var trött, dåsig och hade svarta ringar under ögonen. Och det var ingen fröjd att komma upp på morgonen. Innan jag fick CPAPen prövade jag både näsutvidgare och apnébettskena utprovad av min tandläkare. Det var först med CPAP som jag kände skillnad. En radikal skillnad. Ett nytt liv.

Leif B Lund

Han snarkade högt men det var faktiskt inte det värsta. Det var att vänta in nästa snarkvåg. Det var tyst, tyst och så brakade det helt plötsligt loss. Pang! Eller snarare ZZZZZ! Som att släppa in en motorcykel i sovrummet, sade doktorn efter första sömnregistreringen. Det gick inte att sova i samma rum. Knappt i samma hus. Nu sover vi tillsammans.

Ulla P Svensson

Vår förenings främsta uppgift är att informera och sprida kunskap om vår sjukdom. Till de som snarkar och har andningsuppehåll, till anhöriga som är oroliga, till sjukvården som inte uppmärksammar att den sökande skall tillfrågas ”Snarkar du?” till politikerna som inte fattat att förebyggande vård av sömnapnésyndrom innebär miljardbesparingar. Till alla obehandlade som utgör en trafikfara. Bli medlem nu!

Gert Grundström, ordförande i Apné Stockholm