Apnéföreningen bevakar landstingets upphandling av sömnvård

För över ett år sedan fick Anna Odenhagen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, i uppdrag att presentera ett underlag som kunde användas för upphandling av sömnvården i Stockholms län.
Rubriken på dokumentet är: ” Kunskapsunderlag för upphandling och vårdprogram gällande obstruktiv sömnapné i Stockholms läns landsting”.

Dessvärre så har inte apnéföreningen i Stockholm informerats än mindre tillfrågats av utredaren. (vilket Odenhagen har bett om ursäkt för!). Apnéföreningens ordförande Gert Grundström fick reda på att utredningen fanns färdig av HSO i samband med att vi blev invalda i HSO.

Grundström tog omedelbart kontakt med Anna Odenhagen och bokade ett möte. Vid detta möte hade Grundström bjudit med Richard Harlid som medicinsk expert. På mötet fanns också Hanna Wallin som hade fått i uppdrag att skriva ihop det slutliga underlaget för upphandlingen. Apnéföreningen genom Harlid framförde flera ifrågasättanden och mötet avslutades med att vi skulle inkomma med de punkter som måste rättas till. Grundström ifrågasatte också de kostnader som hanteringen av CPAP presenterades i dokumentet. Vidare så hade man inte tagit upp de 25 miljoner som landstinget får in i hyresintäkter. Dessa pengar påstås tillfalla en hjälpmedelspott?

Den 16 maj hade Hälso- och Sjukvårdsnämnden ett sammanträde där man skulle besluta om upphandlingens genomförande. Vår ordförande hade dagen före skickat ett mail till ett 10-tal nämndrepresentanter och påpekat att det saknades komplett underlag för beslut och att de bör avvakta beslutet. Så blev det också. Ärendet återremitterades.

Brevet till Barbro Naroskyin Hälso- och sjukvårdsdirektör i Stockholm

Nämndens beslut om att förslaget ska återremitteras.

Grundström har bett samtliga partier  kommentera:

1) sina svar på de tre frågor som Apnéföreningen ställde inför valet 2014
(Frågor och svaren finns att läsa i Drömläge nr 3 2014 )

2) svara på om de tycker att en expertgrupp skall svara på ansvariga politikers frågor angående upphandlingen

3) att det skall utredas vad egentligen sömnvårdsbehandlingen kostar, eftersom siffrorna som presenteras idag är felaktiga.

På denna sida kommer vi att presentera svaren från partierna.
Först ut med att svara var V och tätt efter kom M

 

Vänsterpartiet svarar:

Hej Gert!
Vänsterpartiet lyssnar gärna på era synpunkter och åsikter.
Men som du säkert vet så är det alliansen som bestämmer och sätter dagordning, även i detta ärende. Men i vår oppositions roll som försöker vi lyfta frågor, synliggöra, få diskussion och opinion om dessa frågor.
Så vi lyssnar gärna. Återkom med förslag då vi skulle kunna ses.

Med vänlig hälsning,
Håkan Jörnehed
Landstingsråd för Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting

 

Moderaterna svarar:
Hej,

Tack för mejl och förslag på åtgärder i och med ärendet om vården för patienter med sömnapné. Carl Henrik heter jag och är landstingsrådssekreterare för Moderaterna här på Stockholms läns landsting. Marie Ljungberg Schött och övriga Alliansen samt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit del av ert brev och jag har fått i uppdrag att svara.

Som svar på er i apnéföreningens föreslagna åtgärder vill vi informera om att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fortsätter arbetet inför en eventuell upphandling av obstruktiv sömnapnémottagningar.

Det är planerat att genomföras en RFI (request of information) som är riktad till patientföreningar, profession och vårdgivare inom området. Här finns möjlighet att komma med inspel för att förbättra kommande förfrågningsunderlag. Målet med en RFI är att landstinget ska få in information om möjliga lösningar för att därefter eventuellt ta fram ett väl underbyggt förfrågningsunderlag. Landstinget har dock ingen skyldighet att genomföra en upphandling efter en RFI.

Gällande de frågor som rör siffrorna som apnéföreningen fått presenterade för sig och den ekonomi som ifrågasätts av apnéföreningen så kommer förvaltningens controller att gå igenom siffrorna inför kommande förfrågningsunderlag.

Önskar er en fortsatt trevlig dag

Med vänlig hälsning,

Carl Henrik Svenson
Landstingsrådssekreterare
Sjukvårdsroteln
Moderaterna i Stockholms läns landsting

 

Socialdemokraterna svarar:

Hej Gert,
Tack för ditt mail!

Dag träffar gärna dig. Han var mycket bekymrad över ärendet gällande upphandlingen på senaste HSN.  Dock inte innan sommaren pga fullbokad kalender. Jag återkommer med förslag om datum i augusti.

 Vänligen,
Johanna Falk
Politisk sekreterare
Socialdemokraterna Stockholms Läns Landsting

Centern svarar

Tack för ditt mail där du lyfter väldigt viktiga saker. Däremot är många av de ekonomiska detaljerna som du tar upp, frågor som förvaltningen bättre kan svara på, exakt hur förfrågningsunderlagen tas fram t ex.

 Jag har förstått att du ska träffa Ella Bohlin i nästa vecka. Det är framförallt KD som har ansvaret i den här frågan och jag hoppas att du får svar på dina frågor hos dem. 

Vi vill så klart att det här ärendet blir berett på bästa sätt

Mvh, Karin Fälldin

Gruppledare (C) Hälso- sjukvårdsnämnden