Fullsatt ..

Ella Bohlin, regionråd med ansvar för vårdutveckling var inbjuden till mötet för att förklara vad som hänt med upphandlingen och för att svara på frågor.

“Stockholms ordförande” Gert Grundström hade flera frågor till till Ella Bohlin.

Frågor ställdes även från publiken, här Åsa Österlund Modalen från Aleris Fysiologlab.

… och vanliga medlemmar ställde frågor.

Silvia Lambrigger från Philips hade med sig 1:a vinsten i medlemslotteriet till vinstbordet.

Valter Wenström vann 1:a priset och kan nu brygga riktigt gott kaffe

Johan Pohl, fram till nu kassör i föreningen, avtackades med vin och diplom. Johan Pohl hör till grundarna av föreningen.

Agneta Lindberg, invald i styrelsen på årsmötet. Ser gärna att föreningen startar en ”sömnskola” för medlemmarna.

Larsgösta Almgren, också han en av grundarna, satt som mötesordförande under årsmötet.

 

Comments are closed.