Aktuellt

Gunny har fått tillbaka livet

Gunny Fallström har fått tillbaka livet. Innan hon fick rätt diagnos och blev behandlad för sin centrala sömnapné mådde hon dåligt, hade svåra hallucinationer och led av minneslucker.
Nu använder hon sin CPAP varje natt och säger sig fått livet tillbaka efter åtta års sjukskrivning.

Läs mer hos Radio P4 Uppland

Foto: Lisa Selander Radion P4 Uppland