Aktuellt

Allra senaste om Philips Dreamstation

Sedan  söndagen den 11 juli finns länkar til Philips uppdaterade sidor tillgängligt på denna sida.
Det som gäller från och med torsdagen den 1 juli är att risken för att råka illa ut genom att använda Philips CPAP är betydligt lägre än risken för att utsättas för hälsorisker om man inte använder den. Philips har fått fram siffran att risken för att drabbas av problem är 3 på 10.000.

Senaste uppdateringar kring Philips säkerhetsmeddelande https://www.philips.se/healthcare/e/sleep/communications/src-update

Senaste uppdateringar kring Philips säkerhetsmeddelande  riktad till läkare och annan medicinsk vårdpersonal https://www.philips.se/healthcare/e/sleep/communications/src-update/information-for-physicians-and-providers

Torsdagen den 1 juli hade expertgruppen, med bl a vår nya husläkare Ludger Grote och apnéföreningens ordförande Gert Grundström samt representanter från vården plus några andra som tex Eva Svanborg, prof. Emeritas, ett videomöte med totalt 65 deltagare.

De har tagit fram och diskuterat dokumentet du kan finna nedan. Det kommer att diskuteras vidare med andra instanser och kan komma att revideras. Men det gäller från och med torsdagen den 1 juli 2021 tills andra besked eventuellt kommer.

Just nu pågår arbete med att sortera ut vilka som har Philips och meddela dessa vad de kan göra.

Sesar- Swedevox-dokument

Sesar är Svenska sömnregistret