• Årsmöte Apné Väst den 15 mars 2018

    Ett 40 tal medlemmar kom på mötet.

    Utställare från Philips och Resmed visade sina produkter.

    Johnny Erikson från Philips höll ett mycket uppskattat och bra föredrag.

    Årsmötesförhandlingarna gick snabbt genom av vice ordf. Göran Sjöstrand.

    Två styrelsemedlemmar avtackades för sin tid i styrelsen. Frank Gunnarsson

    Agneta Johansson

    Sedan smakade det gott med kaffe och smörgås som ordnades på ett bra sätt av damerna i styrelsen.Under kaffet ventilerades det en hel del.

    Den nya styrelsen består av.

    Sten Gustafsson.               Göran Sjöstrand.         Kurt Petersson.      Bolennart Larsson.

    Orf.                                        Vice ordf.                  Kassör                       Selkreterare

    Vanja Berg Åsman.             Reidar Hermansson.               Els-Britt Henning.

    Vice sekreterare.

    Ersättare.

    Inger Svensson.            Carin Carlsson.                       Leila Hemmingsson.

Comments are closed.