• Årsmöte ApnéVäst, rapport

  [Väst] Apné Väst höll årsmöte den 16 mars 2017.

  Mötet besöktes av 35 medlemmar.

  Doktor Ludgar Grote från Sömnlabb höll ett mycket givande föredrag.

  Utställare från Philips och ResMed visade upp sina produkter.
  Ulla Söder Rimsmed blev avtackad hon slutar (Pensionär)

  Därefter var det årsmötesförhandling.
  Samtliga punkter blev godkända.

  Styrelsen under år 2017

  Omvalda:
  Sten Gustafsson Ordf.
  Kurt Pettersson Kassör
  Bo Lennart Larsson sekreterare
  Els-Britt Henning
  Vanja Berg Åsman
  Göran Sjöstrand

  Fyllnadsval
  Reidar Hermansson

  Ersättare:
  Frank Gunnarsson
  Agneta Johansson
  Inger Svensson
  Leila Hemmingsson

  Sedan väntade kaffe och tilltugg.

Comments are closed.