Aktuellt

Årsmöte ApnéVäst, rapport

[Väst] Apné Väst höll årsmöte den 16 mars 2017.

Mötet besöktes av 35 medlemmar.

Doktor Ludgar Grote från Sömnlabb höll ett mycket givande föredrag.

Utställare från Philips och ResMed visade upp sina produkter.
Ulla Söder Rimsmed blev avtackad hon slutar (Pensionär)

Därefter var det årsmötesförhandling.
Samtliga punkter blev godkända.

Styrelsen under år 2017

Omvalda:
Sten Gustafsson Ordf.
Kurt Pettersson Kassör
Bo Lennart Larsson sekreterare
Els-Britt Henning
Vanja Berg Åsman
Göran Sjöstrand

Fyllnadsval
Reidar Hermansson

Ersättare:
Frank Gunnarsson
Agneta Johansson
Inger Svensson
Leila Hemmingsson

Sedan väntade kaffe och tilltugg.