Aktuellt

Årsmötesprotokoll från Väst

Årsmötet hölls 14 oktober 2020
(flyttat från 31 mars på grund av rådande situation med coronapandemin)
och man beslöt bl a om medlemsavgift och valde ny styrelse

Årsmötet fastställde medlemsavgiften för 2021 till 150 kr för medlemmar och 100 kr för anhörig/stödmedlem

Val av styrelse för 2020
Ordförande: Sten Gustafsson

Ordinarie ledamöter:
Bolennart Larsson
Reidar Hermansson
Carin Carlsson

Ersättare i styrelsen:
Inger Svensson
Leila Hemmingsson
(2 vakanser)

Revisor: Kjell Gustafsson
Revisorssuppleant: Ingegärd Gunnarsson

Valberedning:
Då inga förslag förelåg beslutades att styrelsen har uppdraget under 2020

Årsmötesprotolkoll 2020 för Apné Väst i PDF-format