Aktuellt

Årsmötet 2021 är digitalt

Alla årsmöteshandlingar finns under klubban. Scrolla ned på sidan så finner du allt om årmöte 2021

Även i år måste vi ha digitalt årsmöte på grund av pandemin. Visserligen gick det bra förra året men vi ser fram emot att få träffas, umgås och testa nya produkter inom sömnvården. Men tills dess: Håll ut och läs igenom handlingarna som du kan ta del av nedan.

Dennna sida kommer att hållas öppen mellan 29 april och 15 maj 2021. Alla medlemmar ska ha fått hem ett brev med anvisningar och möjlighet att poströsta.
Medlemsavgiften för 2021 föreslås vara oförändrad på 200 kr och likaså styrelsens arvode på 50 000 kr att fördelas inom styrelsen.

Nedan hittar du alla dokument som hör till årsmötet och nedanför dem finns ett formulär  som du kan mejla in synpunkter på.
Ditt röstdokument som du fått hem skickar du in som sedvanlig post.

Valberedning inför 2021
Helmuth Olausson, vakans på övriga

Verksamhetsberättelse för 2020

Resultaträkning med revisionsberättelse för 2020

Verksamhetsplan för 2021

Medlemsavgifter och arvoden

Budget för 2021

Röstsedel för 2021

Begär ordet – Ge synpunkter

    Lämna synpunkter på möteshandlingar mm

    Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA
    och Google Privacy Policy och Terms of Service är tillämpliga.

    Flera artiklar