Författare: Ludde Webmaster

Från vård till mammon

Tidigare satte man patienten i fokus nu verkar det vara mammon.  Gert Grundström, ordförande för Apnéföreningen i Stockolm kommenterar nu i

Sesar för statistik

Syftet med Sesar är att fler patienter som lider av sömnapné ska diagnostiseras och få rätt behandling. Syftet är också

Snarkande sambo

Malous program Eftertio i TV4 har tagit upp problematiken med snarkning tidgare. Den 8 oktober togs det upp hur partnen

Sömvården står inför ett haveri

Flera läkarna befarar ett haveri av sömnvården i Stockholm liksom Eva Svanborg professor emerita Linköpings universitet, överläkare Universitetssjukhuset Linköping, ordförande