Aktuellt

Experter informerar om CPAP och Corona

Många av våra medlemmar tillhör riskgruppen och är oroliga. Ännu är inte faran över. Det råd vi kan ge är att lita på de råd som våra myndigheter ger och följa deras anvisningar.  Tillhör du riskgruppen så stanna hemma. Beställ mat och nödvändigheter via barn, bekanta, grannar eller affären direkt. Kontakta först vårdcentralen om du måste besöka dem, t ex i annat ärende.

Klicka på länkarna nedan för korrekt och relevant information.

Expertgrupp inom sömnvården har skrivit ihop sig om ett dokument som rör sömnapné, CPAP och Coronaviruset. Informationen nedan i pdf-versionen har sammanställts av en “ad hoc” arbetsgrupp med anknytning till olika kunskapsorganisationer och kommer att uppdateras fortlöpande vid uppkomst av ny kunskap. Texten utgår från ett dokument av British Thoracic Society och har redigerats av expertgruppen. Vilka framgår i slutet av sidan och dokumentet nedan.

Information för oss patienter, anhöriga och för de som jobbar inom vården (pdf)

Aktuell information – Folkhälsomyndigheten

www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/

Folkhälsomyndighetens frågor- och svarsida

www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Allmänna frågor om coronaviruset och covid-19

För allmänna frågor om coronaviruset och covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.

Är du orolig om du fått coronaviruset?

1177 gäller om du är orolig för att ha smittats.

Ring telefonnummer 1177 om
– 
du har feber, hosta eller andningsbesvär och
–  du under de senaste 14 dagarna har varit i kontakt med någon som har covid-19.

Källa: 1177 och Riksförbundet HjärtLung