Aktuellt

Digitalt årsmöte i augusti 2020

Digitalt årsmöte 2020 avslutat

Coronapandemin som råder under 2020 innebär som bekant att inga större möten får hållas. Det innebar att vi var tvungna att ställa in det tänkta ordinarie årsmötet i våras och troligtvis kan vi inte ha något fysiskt möte under hösten.

Därför beslöt styrelsen  att genomföra årets årsmöte digitalt.
Mötet/Sidan hölls öppen 20 aug – 1 september.
Alla medlemmar fick i god tid hem ett brev med anvisningar och möjlighet att poströsta.

Nedan hittar du alla dokument som hörde till årsmötet och det fanns ett formulär  som medlemmen kunde  mejla in synpunkter på.

Röstdokumenten som medlemmen fick hem skickades in som sedvanlig post.

Dagordning och en PowerPoint presentation i pdf

Verksamhetsberättelse för 2019

Verksamhetsplan för 2020

Balans-och resultaträkning samt revisionsberättelsen för 2019

Begär ordet – Ge synpunkter

Årsmötet avslutat. Här fanns det chans att ge synpunkter på årsmötet.