Ett samarbete till gagn för alla

Sedan december 2019 är vi i Apneföreningen Stockholm med i Riksförbundet HjärtLung. För oss som är en relativt liten ideell förening innebär det en rad fördelar – både för medlemmarna och för föreningens ekonomi och administration.

Vi har nu möjlighet att göra ännu mer för våra medlemmar, starta apnéutbildning, på olika sätt bilda opinion för bättre sömnvård och rekrytera fler medlemmar så vi starkare som förening. Och vår administration är nu mycket enklare eftersom vi anslutna till Riksförbundets HjärtLungs moderna medlemssystem. Vi får dessutom chans att sprida information om sömnapné, symtom, risker och behandling till Riksförbundets medlemmar. De får nytta av vår kunskap och våra erfarenheter.

Som medlem i vår, Stockholms apnéförening, får du tillgång till många av Riksförbundets aktiviteter. Besök deras hemsida och se vilka aktiviteter du kan medverka i. Förhoppningsvis kommer du även att märka att vi kommer att erbjuda dig ännu mer än vad vi gör idag. Under 2021 sjösätts till exempel Apnéskolan som tagits fram i samarbete med Riksförbundet HjärtLung.

Besök Riksförbundet HjärtLungs hemsida