Aktuellt

Ett späckat årets första Drömläge

Drömläget nr 1 2018

I årets första nummer kan du ta del av Stockholms ordförande Gerts tankar om valåret 2018. Läs även om allt som gjorts under 2017 och som planeras under 2018 så får du en bra insikt om att vi är en aktiv förening som verkligen jobbar för medlemmarna. Men också att det vore bra om vi fick in nya krafter i styrelsen.
Läs mer om Stockholms årsmöte som hålls den 8 mars.
Philips vill veta mer om förekomsten av sömnapné och har låtit göra en undersökning. Läs mer om den och se att sjukdomen verkligen är utbredd.

Apné Öst och Väst rapporterar och kallar till möten.

Finns det någon risk med befuktaren för den som lider av KOL? Kan en CPAP påverka blåsljud i hjärtat till det sämre? Doktorn svarar.

Ta del av Drömläget nr 1 2018