Information från Riksförbundet HjärtLung

Vi, Apne Stockholm,  är samarbetspartner till Riksförbundet HjärtLung och styrelsen får löpande information från dem. Det mesta rör naturligtvis medlemmar och förtroendevalda i Riksförbundet HjärtLung. Viss information är mer allmängiltig och rör även våra medlemmar och den informationen vill vi gärna sprida.
Vill du få mer info om från Riksförbundet HjärtLung eller delta i någon av deras aktiviteter? Bli medlem i någon av deras lokalföreningar.

Riksförbundet HjärtLungs förbundsordförande Inger Ros.

 

Reviderad version av Förbundsinfo nr 2

Fredagen den 27 mars 2020

Hej, här är ett nytt nummer av Förbundsinfo, vilket riktar sig till alla inom Riksförbundet HjärtLung. Här finner du aktuell föreningsinformation med länkar till vår hemsida. En del information finns också i Status. Vi planerar att skicka ut 6 nummer under året av Förbundsinfo.

Tillsammans tar vi oss igenom det här!

Vår förbundsordförande Inger Ros har gått ut med en hälsning till alla våra förtroendevalda och medlemmar: Vi befinner oss verkligen i ett svårt läge i Sverige nu. Covid-19, orsakat av det nya coronaviruset, sprider sig i Sverige och världen. Det ställer oss både som enskilda medborgare och samhälle i en väldigt svår situation.
Jag är övertygad om att vi tillsammans tar oss igenom detta. Det är dock viktigt att vi – var och en – tar ansvar för att minska smittspridningen så att sjukvården klarar att ta hand om de som blir sjuka, inte bara i covid-19, utan i livets andra sjukdomar som ju också finns kvar.

Läs mer

Corona – information om det nya viruset

Riksförbundet HjärtLung följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På vår hemsida sammanfattar vi löpande en kort information angående corona-virus och covid-19. Det nationella informationsnumret 113 13 svarar på frågor om sjukdomen covid-19, orsakad av det nya viruset.

Läs mer

HLR-rådets rekommendationer för covid-19

Här är HLR-rådets rekommendationer som vänder sig till personer i samhället som utför hjärt-lungräddning (HLR) som lekmän i rådande situation samt de som utbildar i HLR.

Läs mer

DigiGympa – ett nytt sätt att motionera

I dessa tider då många aktiveter ställs in och äldre uppmanas att hålla sig hemma, kan livet bli lite enformigt. Därför vill vi på Riksförbundet HjärtLung testa digitala möten med våra medlemmar. När man mestadels är hemma minskar möjligheten till vardagsrörelse (motion) och därför vill vi testa hur om det finns intresse att delta vid digitala gympapass och yogapass via datorn, läsplattan eller mobil.
Yvonne Haglöf, ordförande i Botkyrka-Salem och gympaledare, håller i gympapassen och Helene Silfver, Riksförbundet HjärtLung, håller i yogapasset. Det är enkelt att ansluta sig till passen. Det man behöver göra är att klicka på en länk som bifogas inbjudan. Vi har uppmanat deltagarna att ta på sig träningskläder – så känns det mer som om man är på ett fysiskt pass. Välkommen!

Läs mer

Medlemsundersökning 2019 – Så här tycker ni medlemmar

Vartannat år genomför Riksförbundet HjärtLung en medlemsundersökning, där ett slumpvis utvalt men representativt antal medlemmar får en möjlighet att ge sin syn på medlemskapet samt hur förbundet arbetar. Medlemmarna får svara på frågor som nöjdhet, verksamhet- och livsstilsfrågor, engagemang och medlemskapets värde. Allt för att vi som förbund ska få en bra bild av hur ni som medlemmar tycker och tänker. Årets undersökning genomfördes av Mistat AB i november månad 2019 och enkäten besvarades av 3452 medlemmar. Här redogör vi för några av resultaten som uppnåtts med undersökningen.
Vi kan glädjande se att vi har en stadig utveckling av högre grad av nöjdhet bland våra medlemmar och majoriteten anser att det är mycket viktigt att vara medlem och stödja organisationen. Fler än nio av tio skulle rekommendera andra att bli medlemmar i Riksförbundet HjärtLung.

Läs mer

Värvningskuvert 2020

Nu är vårt värvningskuvert för 2020 uppdaterat med ett nytt informationsbrev och en ny folder som heter Bli medlem du också! Den här foldern ersätter broschyren Vägen till ny livskvalité.

Läs mer

Ny broschyr om kärl

Vid kongressen 2019 beslutade vi om vår nya vision till Personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska ha ett bra liv. Vi har gjort mycket i införlivandet av kärl i vår information och verksamhet, och ny har vi en ny broschyr i området kärl. Broschyren om benartärsjukdom kan beställas i webbutiken.

Läs mer

Varning angående falsk insamlare i vårt namn

Flera personer har hört av sig till kansliets växel och berättat att de blivit uppringda av en person som säger sig samla in pengar till forskning i vårt namn. Det stämmer inte, vi har inte anlitat någon sådan insamlare. Sprid gärna informationen och varna era medlemmar.

Läs mer

Insamlingsnytt och hjärtstartare

I februari har Riksförbundet fått flera bidrag genom både Folkspel och Apoteket Kronan. Vi har också fått 5 hjärtstartare skänkta till riksförbunden, vilka ska delas ut till intresserade i föreningarna.

Läs mer

Riksförbundet HjärtLung

Wollmar Yxkullsgatan 14
18 50 Stockholm
08-556 06 200

info@hjart-lung.se

www.hjart-lung.se

 

Comments are closed.