Aktuellt

Kristdemokraterna (KD) svarar

Vi har bett alla partier att kommentera den stoppade upphandlingen och sin syn på behandlingen av sömnapné. Nedan svarar Kristdemokraterna. De tar våra synpunkter på största allvar.

Kristdemokraterna svarar

Att leva med obstruktiv sömnapné påverkar hela kroppen. Obehandlad sömnapné kan ge följdsjukdomar därför är oerhört viktigt att den som lider av sömnapné får rätt hjälp.
De ofrivilliga andningsuppehållen i sömnen leder till en sämre livskvalité och det inte finns tillräcklig energi för att göra det man vill och behöver dagtid. Arbete och fritid blir lidande.

Vi vill tillgodose vårdbehovet för denna grupp. Öppenvård för denna grupp bedrivs idag inom flera olika vårdområden och därför är det svårt att bedöma kostnaden och behovet för vården. Vi vill därför att särskilda mottagningar med rätt kompetens avseende utredning och behandling för obstruktiv sömnapné i öppenvård utanför akutsjukhus upphandlas enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Genom upphandling enligt LOU sätts prisnivån av anbudsgivaren och en god kostnadskontroll blir möjlig. Genom att upphandla flera aktörer kan valfriheten säkerställas, vilket ger patienten möjlighet att välja mellan olika vårdgivare. Samtidigt ska mottagningarna ha tillräcklig volym för att säkerställa en bred kompetens och hög kvalitet.

Vi är alltid måna om att patientföreträdare är delaktiga i allt arbete som berör patientgruppen. Synpunkterna på beslutsunderlaget för upphandling av sömnapnévård som inkommit från Apnéföreningen tar vi på största allvar. Vi menar att patientföreträdare alltid ska finnas med i grupper där beslut tas som rör den egna diagnosgruppen och vi har särskilt påtalat detta till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Ella Bohlin
Barn- och äldrelandstingsråd (KD)
Stockholms läns landsting
Läs de andra partierna svar