Aktuellt

Medlemsavgiften gäller åter per kalenderår.

Vi får många frågor angående medlemsavgiften för 2021 – när och hur den ska betalas. Medlemsavgiften betalas årligen och gäller ett år, dvs tolv månader från det man betalat. Blev man t ex medlem i juli 2020 så ska man få en ny inbetalningsavi från Riksförbundet HjärtLung under juni/juli. De hjälper oss med den tekniska administrationen men medlemsavgifter går till oss, Apneföreningen i Stockholm.

Nya besked

I mitten av maj fick vi veta att Riksförbundet HjärtLung håller på att lägga om sina rutiner och inför nu kalenderårsmedlemskap. Vad det innebär för våra medlemmar i år återkommer vi med.