Aktuellt

Nyhetsbrev från apnéföreningen

[ Stockholm ] Dessvärre måste vi ställa in vårt uppskattade medlemsmöte den 28 maj. Vår räkfrossa har alltid varit en uppskattad aktivitet. Dessutom så skulle vi få träffa Christian Benedict, sömnforskaren från Uppsala. Vi får nöja oss med hans framträdanden i TV. Han har erbjudit sig att komma vid ett annat tillfälle.

Inställda möten förändrar ej grunden

Det var ju meningen att vi skulle ha vårt uppskjutna årsmöte den 28:e men det får anstå ytterligare ett tag. Allting är under kontroll, styrelsen är densamma och valberedningen hade inga ändringar att komma med. Vi kommer att välja en ny revisor (klar) som inte behöver agera förrän nästa år.

Fortfarande oklarheter kring upphandling

Beträffande upphandlingen av sömnvården i Stockholm så är denna inte genomförd än. Konkurrensverket har godkänt köpet av Proliva som äger Stockholm Heart Center. Då trodde väl alla att Aleris uppbyggnad av ny struktur med att flytta all verksamhet till Sabbatsberg skulle innebära att nu var allt klappat och klart för en aktiv sömnvård i regionen. Men så verkar inte ekonomerna vilja ha det. Det ser ut som att man vill att SHC skall vara vårdgivaren och då förmodligen med bas i Stockholm City. Men förutsättningen är att man får med sig personalen. Idag finns ingenting hos SHC mer än administratörer som IT tekniker och ekonomer. Apnéföreningen bevakar utvecklingen dag för dag och kommer att agera om det blir nödvändigt. Det verkar skumt att inte fortsätta med vad som finns på Sabbatsberg – där finns faktiskt allt som behövs för att bedriva god och säker sömnvård.

Apnéskola på gång

Just nu är tillkomsten av en Apnéskola i samarbete med Riksförbundet en av de mest aktiva projekten. Vi kan snart presentera strukturen på skolan som kommer att bli en modul till de övriga “skolorna” som finns hos Riksförbundet.

Fortsätt följ utvecklingen på vår hemsida. Försök att vara ut så mycket som möjligt och passa på och håll tät kontakt med nära och kära. Följ Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.

Varma Vårhälsningar från er
Ordförande Gert