Aktuellt

Nytt om medlemsavgiften för 2020

Du som redan är medlem får i slutet av januari ett kuvert från Riksförbundet HjärtLung. Det innehåller inbetalningskort för medlemskap i Apnéföreningen i Stockholm. Ange OCR siffrorna rätt så vet vi att det är du som betalat.

Riksförbundet HjärtLung sköter, efter vår anslutning till dem, vårt medlemsregister. Det innebär en stor lättnad för oss och förhoppningsvis kommer administrationen av våra medlemmar bli smidigare än tidigare.