Verksamhetsberättelse

Under det gångna året har vi:

  • bildat föreningen
  • startat ett initiativ att sprida information i länet om sömnapné
  • på minst 5 tillfället visat upp föreningen på olika ställen i landet
  • skickat delegat till Göteborg för bildandet av Apnéförbundet
  • startat sida på Facebook (Apné Öst på Facebook)
  • bjudit in till medlemsmöte
  • införskaffat materiel för mässor