Webbplatsen använder cookies för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val.

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. Vi samlar inte in och sparar inte uppgifterna som överförs till vår hemsida.

Vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser. Dessa länkar är endast för informationssyfte. Eftersom vi saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi inte heller för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar

Vår webbplats använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik, exempelvis använder vi rapporter av besöken på webbplatsen för att förbättra innehåll, navigation och struktur.

Verksamhetsplan

Vi vill med vår förening:

  • Sprida information om sömnapé
  • Hjälpa apnoiker med information, stöd och rådgivning
  • Underlätta för anhöriga
  • Öka allmänkunskapen inom vården om sömnapné och dess följdsjukdomar

Hämtat från våra stadgar:

Föreningen har till uppgift att förbättra livssittuationen för patienter med sömnapné, bevaka och tillvarata deras intressen, sprida kunskap om sömnapné samt stötta denna patientgrupp och deras anhöriga.
Föreningen är i sin verksamhet partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens ska vara tillgänglig för alla oavsett ras, religion, kön och nationalitet.