Verksamhetsplan

Vi vill med vår förening:

  • Sprida information om sömnapé
  • Hjälpa apnoiker med information, stöd och rådgivning
  • Underlätta för anhöriga
  • Öka allmänkunskapen inom vården om sömnapné och dess följdsjukdomar

Hämtat från våra stadgar:

Föreningen har till uppgift att förbättra livssittuationen för patienter med sömnapné, bevaka och tillvarata deras intressen, sprida kunskap om sömnapné samt stötta denna patientgrupp och deras anhöriga.
Föreningen är i sin verksamhet partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens ska vara tillgänglig för alla oavsett ras, religion, kön och nationalitet.