Aktuellt

Över 100 kom till årsmötet

[Stockholm] Flera av de ca 100 medlemmarna som kom till årsmötet den 14 mars ville säkert höra höra Ella Bohlin, Vårdutvecklingsregionråd i region Stockholm (fd Lanstinget, SLL ) berätta om upphandlingscirkusen i Stockholm och om vad hon anser om den orättvisa behandlingen av oss apnoiker. Enligt säker källa var beskedet dystert.

Dan Wiksten, redaktör för Drömläge, var på plats och kommer inom kort med en lite utförligare berättelse från årsmötet. Tills dess får du nöja dig med hans bilder och bildtexter från årsmötet…

Ella Bohlin, regionråd med ansvar för vårdutveckling var inbjuden till mötet för att förklara vad som hänt med upphandlingen och för att svara på frågor.
“Stockholms ordförande” Gert Grundström hade flera frågor till till Ella Bohlin.
Frågor ställdes även från publiken, här Åsa Österlund Modalen från Aleris Fysiologlab.
… och vanliga medlemmar ställde frågor.
Silvia Lambrigger från Philips hade med sig 1:a vinsten i medlemslotteriet till vinstbordet.
Valter Wenström vann 1:a priset och kan nu brygga riktigt gott kaffe
Johan Pohl, fram till nu kassör i föreningen, avtackades med vin och diplom. Johan Pohl hör till grundarna av föreningen.
Agneta Lindberg, invald i styrelsen på årsmötet. Ser gärna att föreningen startar en ”sömnskola” för medlemmarna.

 

Larsgösta Almgren, också han en av grundarna, satt som mötesordförande under årsmötet.

Text och bild Dan Wiksten