Aktuellt

Riksförbundet HjärtLung belyser hjärtflimmer

Både sömnapné och förmaksflimmer kan orsaka stroke om de inte behandlas i tid. Med Flimmerrapporten sätter Riksförbundet HjärtLung ljuset på förmaksflimmer, en folksjukdom som innebär att hjärtat inte fungerar som det ska.

Flimmerrapporten handlar om upptäckt och vård av förmaksflimmer, en folksjukdom som innebär att hjärtat inte fungerar som det ska och som obehandlad ökar risken för stroke.

 

Läs mer, och hela rapporten finns på Riksförbundet HjärtLungs hemsida