Aktuellt

Stockholms politiker om vården av sömnapné

Efter många turer stoppades upphandlingen av hur, och i vilken regi, behandling av sömnapné ska ske framledes. Underlaget innehöll  brister och felaktiga fakta. Nu tas det fram ett bättre underlag där vi i Apnéföreningen har insyn och påverkansmöjligheter. Bra för oss apnoiker och alla skattebetalare.

Läs vad politikerna anser om vården av sömnapné