Aktuellt

Sesar för statistik

Syftet med Sesar är att fler patienter som lider av sömnapné ska diagnostiseras och få rätt behandling. Syftet är också att utjämna skillnader över landet i den vård patienterna får. Registret utgör även ett betydelsefullt underlag för klinisk behandlingsforskning.

Läs mer på sidan  Sesar visar apnéstatistik

eller gå direkt till Sesar