Aktuellt

SFSS-kongress skapade nya kontakter

Marja Hillerström förbereder sig inför dagen

[Stockholm] Under några heta dagar, 28-30 Maj, hade SFSS, Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin, kongressdagar i Örebro med en mängd olika seminarier. Vi, apnéföreningen i Stockholm var naturligtvis där och visade upp oss tillsammans med en rad leverantörer som hjälper till med att underlätta vår sömn. Vårt bord var stundtals välbesökt av personal från olika sömnkliniker.

Under dagarna fanns det tid att bekanta sig djupare med våra leverantörer och knyta nya kontakter inom sömnområdet. Det finns en rad olika sömnmottagningar runt om i landet som visade intresse för ett samarbete med oss. De som jobbar inom sömnvården inser nyttan med en stark patientförening med många medlemmar.

Enligt den nya vårdplanen för behandlingen av oss apnoiker i Stockholm ska SFSS certifiera de som ska ta hand om oss. Enligt dem själva har de inte resurser att utbilda så många som krävs.  Så det finns en stor risk att vården av oss apnoiker försämras radikalt. Framförallt för de som ännu inte fått diagnos och går och väntar på att få testa sin sömn och kolla om de har apné eller inte. Kön växer redan nu.

Och att kostnaden för oss patienter är mycket olika beroende på var man bor i landet måste vara helt fel. Varför skiljer det tusentals kronor för att behandlas för samma sjukdom? Samma behandling. Samma sjukdom.

Vårdfrågan borde kan ske lyftas till riksnivå för att få ett likvärdigt tänk och en likvärdig, rättvis kostnad.