Sociala medier

facebook

Sömnapné- & snarkgruppen är en sluten grupp som startades av Patric Ilar, ordförande i Apnéföreningen Öst.

Gruppen är politiskt, medicinskt & religiöst obunden och är till för att vi som har sömnapné &/eller snarkar ska kunna sprida kunskapen vidare, prata om detta & våra erfarenheter. Den är öppen för alla som vill vara med & som saknat ett ställe där vi kan diskutera frågor kring detta.

Twitter icon
Apnéföreningarna i Stockholm, Väst och Öst har just startat med twitter. Följ @apneforeningen och tagga oss för nyheter och annat intressant inom området.

instagram
Vårt Instagramkonto apnesverige hoppas vi komma igång med under hösten – följ oss så märker du när vi är klara.

Apné Syd

Vår systerorganisation i söder – Apné Syd