Apnéföreningen i Stockholm

Vi behövs

Vi i Apnéföreningen arbetar aktivt för att förbättra livssituationen för oss med sömnapné och våra närstående. Vi bevakar och tar tillvara våra intressen genom att bilda opinion och påverka politiker och leverantörer av hjälpmedel.

I maj 2017 blev vi medlemmar i HSO Stockholm som under 2018 bytte namn till Funktionsrätt 

När det gäller opinionsbildning har vi i juni 2017 lyckats få stopp på upphandling av 100-tals miljoner kr som rör sömnvården i Stockholm. Underlaget som beslutet skulle fattas på innehåll en hel del felaktigheter och återremitterades. Till glädje för oss apnoiker och skattebetalare.

Vi jobbar även aktivt med den orättvisa  hyran av CPAP och förebyggande trafiksäkerhetsarbete 

På våra möten har du chans att lära känna andra medlemmar i samma situation. Du får se och känna på nya hjälpmedel från olika leverantörer samt lyssna på kända föreläsare inom området.

Vi brukar avsluta mötena med en bit mat och lite extra festligt blir det på vår- och höstavslutningarna.

Vår medlemstidning Drömläget får du hem i brevlådan fyra gånger per år.

Medlemskapet kostar från och med 2017 bara 200 kr per år.
Vill du som är anhörig stötta föreningen kostar det endast 100 kr per år.

Som medlem får du:
Information om vad som händer inom området sömn
Tips på bra hjälpmedel och hur de ska skötas
Delta på intressanta föreläsningar
Hjälp med att driva relevanta frågor
Chans att utbyta erfarenheter med andra som har sömnapné
Medlemstidningen Drömläget hem i brevlådan.
Känna nyttan av att stödja en av landstinget, godkänd, patientförening

Välkommen!

Ja, jag vill bli medlem!