Bli medlem i Stockholm

Du kan i dagsläget bli medlem i vilken apnéförening du vill. Enklast för dig är dock är att du blir medlem i den förening som du bor närmast eller har lättast att komma nå för att ta del av föreläsningar, medlemsmöten och delta i olika arrangemang.

Kostnad:  Medlem: 200 kr och anhörig/stödmedlem 100 kr
Plusgiro: 27 61 71-6
BG 108-0522

Lättast blir du medlem genom att sätta in medlemsavgiften på plus- eller bankgirot ovan och fylla i formuläret nedan. Vi hör av oss så fort vi kan.

Jag vill bli
MedlemStödmedlem

Jag har
satt in avgiften på föreningens plusgirokonto

Genom att anmäla dig som medlem i Apnéföreningen Stockholm godkänner du att vi använder uppgifterna i vårt register enligt PuL (personuppgiftslagen).