Vi syns, hörs och påverkar

Under åren har Apnéföreningen Stockholm genomfört en rad opinionsbildande aktiviteter. Vi har ständig kontakt med politiker, leverantörer och vårdgivare.
Nedan ett axplock:

Hösten 2020 skrev vår ordförande Gert Grundström om vårdläget i Stockholm: Från vård till Mammon

Under 2019 var vi synnerligen aktiva: Sammanställning  för 2019

Inför valet 2018 frågade vi partierna om deras inställning till den nu ojämlika kostnaden för att behandlas för sömnapné. I en del landsting är det gratis att behandlas mot sömnapné och i andra, som i Stockholm, kostar det en hel del.
I Drömläge kan du ta del av svaren och hur partierna ser på behandlingen av sömnapné.
Till Drömläges valnummer

Stoppad upphandling i Stockholm

(Maj 2017)
I Stockholms Landsting är det dags att göra nya upphandlingar och i sista stund lyckades vi i Stockholm få politikerna att inse att de höll på att fatta beslut om upphandling på bristande, till och med felaktigt underlag. Underlaget återremitterades och nu ska Apnéföreningen i Stockholm ingå som en remissinstans. Det är naturligtvis till gagn för alla parter, för politikerna, för oss apnoiker och för skattebetalarna.

Läs mer om vår arbete med att få fram fakta till politikerna och vad de anser om det.

Systemfel med dagens hyra av CPAP

Apnéföreningens ordförande Gert Grundström har sedan flera år tillbaka uppvaktat landstingsrådet Stig Nyman för att få till en ändring av de ekonomiska villkoren för oss apnoiker. Främst handlade om att se till att politikerna förstod att de begått ett systemfel när de beslutade att behandlingen av sömnapnéer inte längre skulle vara kostnadsfri enligt Socialstyrelsens bestämmelser, utan hyra skulle tas ut med 1 200 kr/år och att patienten själv skulle betala alla masker utöver den som följde med CPAP:en.

I dec 2015 avgick Nyman och meddelade att det hela skulle utredas enligt de direktiv som Nyman angivit. Någon sådan utredning har aldrig gjorts vilket påpekats för Ella Bohlin som efterträdde Stig Nyman. Arbetet att förändra villkoren kommer att fortsätta under 2017. Samtliga partier kommer att uppvaktas av Gert Grundström.

Ernsts Express fick pris för förebyggande arbete

Ernsts Express i Avesta fick hösten 2016 apnéföreningens trafiksäkerhetspris. I samband med konferensen i Falun delade Apnéföreningen i Stockholm ut ett trafiksäkerhetspris på 10.000 kr ur vår Drömfond  till Ernsts Express. Åkeriet får priset för att man tar farlig trötthet bakom ratten på allvar och låtit undersöka om chaufförerna lider av sömnapné eller ej.

På Ernsts Express har man låtit undersöka samtliga sina chaufförer, vilket kallas screening. Vilket innebär att man undersöker samtliga i en population inte bara de fall där misstanke finns. Projektet var frivilligt och sköttes av Avesta Sömnlab där man är experter på området. I de fall att man kunde konstatera sömnapné hos någon chaufför har problemet kunnat lösas genom att chauffören erbjudits en adekvat, enkel och effektiv behandling i landstingets regi.