Styrelsen i Stockholm

Så här såg styrelsen ut 2018  och nästan hela 2019. Leif Ludde Lund, Gert Grundström, Johan Pohl (avgick 2019), Marja Illerström, Ingegärd Malmström och Dan Wiksten. Ej med på bild Alf Bergroth, Claes Eliason och Agneta Lindberg. Tyvärr har vi ej lyckats få till ett nytt gruppfoto pga pandemin.

Vill du vara med i styrelsen och driva våra frågor, hör av dig till styrelsen på länken nedan.

Ordförande Gert Grundström
Vice ordförande Claes Eliason
Kassör Claes Eliason
Sekreterare Dan Wiksten (red Drömläge)
Ledamot Leif Ludde Lund (red webb)
Ledamot Alf Bergroth
Ledamot Ingegärd Malmström
Ledamot Marja Illerström
Ledamot Agneta Lindberg
Valberedning Mats Gullberg och Helmuth Olausson
Revisor Inga-Lill Franzén
Revisorssuppleant Stig Nyberg

Styrelsen nås på stockholm@apneforeningen.se