Styrelsen i Stockholm

Styrelsen 2017

Dan, Ludde, Ingegärd, Gert, Johan, Liisa och Alf ska minst ett år framöver leda Stockholms arbete. Vill du vara med i styrelsen och driva våra frågor, hör av dig till styrelsen på länken nedan.

Ordförande Gert Grundström
Vice ordförande /Kassör Johan Pohl
Sekreterare Dan Wiksten
Ledamot  Alf Bergroth
Ledamot Ingegärd Malmström
Ledamot Leif Ludde Lund
Suppleant Liisa Rangborg
Valberedning Saknas. Föreslå!
Revisor Stieg Ragnar
Revisorssuppleant Vanja K Larsson

Styrelsen nås på stockholm@apneforeningen.se