Styrelsen i Stockholm

Styrelsen 2018. Leif Ludde Lund, Gert Grundström, Johan Pohl, Marja Illerström, Ingegärd Malmström och Dan Wiksten. Ej med på bild Alf Bergroth och nye kassören Claes Eliason.

Vill du vara med i styrelsen och driva våra frågor, hör av dig till styrelsen på länken nedan.

Ordförande Gert Grundström
Vice ordförande Johan Pohl
Kassör Claes Eliason (ej med på bild)
Sekreterare Dan Wiksten (red Drömläge)
Ledamot  Alf Bergroth
Ledamot Ingegärd Malmström
Ledamot Leif Ludde Lund (red webb)
Ledamot Marja Illerström
Valberedning Mats Gullberg och Helmuth Olausson
Revisor Stieg Ragnar
Revisorssuppleant Stig Nyberg

Styrelsen nås på stockholm@apneforeningen.se