Verksamhetsplan 2019 Stockholm

Verksamhetsplanen för 2019 är ännu inte antagen men vi räknar med att 2019 blir ett mycket aktivt år. Nedan kan du ta del av verksamhetsplanen för 2018

Verksamhetsplan för 2018

Styrelsen och årsmötet har antagit en verksamhetsplan för 2018. I år är det valår och det kommer det att hållas val till riksdagen, men även till landsting och till kommuner. Som patientförening kommer vi främst att rikta in oss på våra att uppvakta landstingspolitiker i Stockholms läns landsting.

Det har nu gått 15 år sedan landstinget förändrade de ekonomiska villkoren för oss apnoiker till det sämre. Hade vi bott i Västra Götalandsregionen så hade vi under dessa år sparat mellan 25.000-30.000 kronor. Där följer man nämligen Socialstyrelsens direktiv som innebär kostnadsfri behandling av konstaterat sömnapnésyndrom!

Idag menar KD (som ansvarar för vårt område inom landstinget) att behandling av sömnapnéer är att jämföra med hemdialys i hemmet. Och den är kostnadsfri! Socialdemokraterna lovade 2014 att de skulle föreslå att högkostnadsskydd skulle införas för oss. Resultatet är nedslående. Inget har ändrats!

Vi kommer naturligtvis att uppvakta alla partier och till att börja med påminna dem om vad de lovade 2014 när det var val förra gången. Vi kommer nu att avkräva svar på vad vi har att vänta. Vi kommer sedan på olika sätt låta allmänheten ta del av vårt arbete med detta i tidningen och på vår hemsida.

Under kommande år kommer vi att anordna fyra medlemsmöten. Vi kommer då att bjuda in föreläsare som ökar medlemmarnas kunskaper om sin sjukdom. Vi räknar även med att bjuda in politiker, t.ex. vårt innovationslandstingsråd Daniel Forlsund och be honom redovisa vad som har hänt sedan vi träffades senast (se Drömläget nr 2/2016). Främst gäller det telemonitorering (patientövervakning på distans) där det ännu inte har hänt särskilt mycket trots mycket prat.

Vi har för avsikt att producera och distribuera fyra nummer av Drömläget. Vi vet att tidningen läses av många andra än bara av våra föreningsmedlemmar. En beräkning säger att den läses av 8-10.000 läsare när den distribueras till samtliga medlemmar både i Stockholm som Apne Väst och Apne Öst.

Vidare skickas tidningen till 200 vårdcentraler i Stockholm och Dalarna och numera också till Hjälpmedelcentralen i Solna dit ca 10.000 personer söker sig årligen, varav 3.500 för att hämta ut sin första CPAP. Redaktör för Drömläget är Dan Wiksten.

En viktig uppgift är att hålla vår nya hemsida levande och aktuell. Meningen är att den nya hemsidan skall fungera som portal för de tre apnéföreningarna i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland (förhoppningsvis snart även Dalarna). Här skall medlemmarna i samtliga föreningar kunna finna aktuell och relevant medlemsinformation snabbt och smidigt. Här finns också möjlighet att läsa Drömläget på nätet, vilket även gäller gamla nummer av tidningen för den som är intresserad.

Men meningen är också att den som googlar på ordet ”sömnapné” genast skall hamna på vår hemsida. Här finns också mängder av information kring ämnet man just googlat på. Här finns medicinsk information och form av text, men även i form av intervjuer och film. Webmaster är Leif ”Ludde” Lund.

Under 2018 kommer styrelsen även att arbeta för att 2019 skall bli ett Trafikår med fokus på sömnbesvär och bilkörning. Bakgrunden är att obehandlad sömnapné orsakar allvarlig dagtrötthet, en dagtrötthet som är som allra farligast ute i trafiken. Vi kommer även att försöka identifiera andra yrkesgrupper ”som lever farligt” (för andra och för egen del) p.g.a. allvarlig dagtrötthet orsakad av obehandlad sömnapné.

I övrigt kommer föreningen ’som vanligt’ att medverka vid sömnrelaterade konferenser, aktiviteter och symposier i syfte att lära oss så mycket vi kan när det gäller sömn, men även för att föra fram vårt kunnande inom vårt speciella område.

Vi kommer även att ställa upp vid tester av ny teknik. Vi kommer då att följa upp nya rön och delge våra medlemmar styrelsens objektiva uppfattningar.

Vidare kommer vi att sprida kunskap till andra patientföreningar genom att vi själva ställer upp och informerar om vår speciella sjukdom. Intresset från andra föreningar (typ lokala pensionärsföreningar) brukar vara mycket stort.

En viktig uppgift är att värva fler medlemmar. Här kommer styrelsen att försöka finna ut nya vägar för att vi under året skall bli fler i föreningen, vilket krävs för vi skall kunna bli tillräckligt starka för att kunna påverka utvecklingen i positiv riktning.

Styrelsen i februari 2018

Vill du ta del av 2017 års plan kan du göra det här