Aktuellt

Rapport belyser prisskillnaderna

SVTs Rapport har granskat kostnaderna för oss patienter som har sömnapne. De visar på stora skillnader var man bor i landet och vilken stor nytta CPAP har för livskvalitén. Apneföreningens ordförande Gert Grundström medverkar i nyhetsinslaget tillsammens med hustrun Irene. De visar på nyttan med CPAPen både för patienten och för anhöriga. Och orättvisorna på prissättningen av behandlingen av sömnapné.

Till priserna ovan tillkomer kostnader för mask och mjukdelar.
Regionen köper in utrustningen för ca 3 000 kr och det har vi patienter betalat i hyra efter efter  knappt tre år. CPAPen byts först ut när den är helt slut och det kan bli upp till 10 års användning. Regionen kan alltså tjäna drygt 9 000 kr  på tio års hyra av oss patienter.
Är vi mjölkkor eller inte?

– En mindre avgift, anser regionrådet Ella Bohlin i inslaget.
– Tusentals kronor hävdar Gert Grundstrum eftersom det är en livslång behandling.

– En mycket kostnadseffektiv behandling anser professor Jan Hedner som ser stora problem med prisskillnaderna.

Vi hade tidigare en länk till SVTs rapport där man kunde se Gert Grundström med flera  men de tar bort nyhetsinslagen efter en viss tid.