Aktuellt

Stort engagemang för bättre sömnvård


Våra medlemmar fortsätter att visa ett stort engagemang i föreningens frågor. I mitten av maj fick alla ett mejl från ordföranden Gert Grundström om de vill ställa upp i en intervju om sömnapné som Nationella ArbetsGruppen, NAG står bakom. Syftet är att presentera ett nationellt vårdprogram för apnoiker.
Han fick omgående över 100 personer som ställde upp.
-Jag är djupt imponerad av att så många var villiga att ställa upp, det visar på ett stort intresse för föreningens aktiviteter, säger Gert och fortsätter.
– På min förfrågan om att ställa upp på en intervju fick jag snabbt över 100 svar. Det innebär att de flesta kommer att få en enkät att besvara. Just nu är tillvägagångsättet att två personer testar enkäten genom att intervjua 5 till 10 personer. Därefter stämmer vi av resultatet och fastställer slutligen enkätens utformning. Vi återkommer i frågan lovar Gert.

Gert representerar Apnéföreningen i Nationella ArbetsGruppen, NAG. Den har till uppgift att presentera ett nationellt vårdprogram för behandling av obstruktiv sömnapné hos vuxna.

Arbetsgruppen består av experter på sömnvård och patientrepresentanter.