Symtom och risker

En vanlig beskrivning av den som har obehandlad sömnapné är att det är som att vara bakfull fast man inte druckit en droppe alkohol. Trött, grinig och farlig i trafiken.

Det är tyst, tyst och så brakar det helt plötsligt loss. För att åter bli tyst, tyst. Det är en vanlig beskrivning från de som sover bredvid en person som har sömnapné. Det är inte snarkningarna i sig som är farliga utan just tystnaden, andningsuppehållen emellan dem, som tär på hjärna, hjärta och kropp

Symptom på dagen

Förutom onormalt stor trötthet, är huvudvärk, koncentrationssvårigheter, inlärningsproblem och irritation några av de symptom som uppträder under dygnets vakna timmar. Störningar i relationen med den man lever med är också vanligt. Andningsuppehållen påverkar inte bara din sömn utan kan även minska din sexuella förmåga och lust.

Viktproblem är en annan faktor som kan kopplas till sjukdomen, liksom allmän nedstämdhet och högt blodtryck. Ont i kroppen, värk, svarta ringar under ögonen, astma och allergier är ytterligare symtom som kan förekomma.

Har du obehandlad sömnapné är du en trafikfara. Både för dig själv och andra. Bristen på bra sammanhållande sömn leder till att man kan slumra till ibland.

Symptom på natten

De tydligaste symptomen på sömnapné är kraftiga snarkningar mellan andningsuppehållen.
Ofta är det en nära anhörig som först märker av andningsuppehållen. De kan vara alltifrån några sekunder till över en minut. Ibland kan uppehållen upprepas flera hundra gånger varje natt. Andra symptom under sömnen/natten är återkommande uppvaknanden, frekventa toalettbesök, kvävningskänslor, mardrömmar och svettningar.  Du som har apné har dock sällan några egna minnen av vad som hänt när du vaknar på morgonen.

Medicinska riskfaktorer med sömnapné

Kampen för att få igång andningen efter varje apné är mycket ansträngande för kroppen. Hjärtat tvingas arbeta hårdare och både blodtryck och stresshormoner ökar. Utan behandling byggs de skadliga inverkningarna upp, natt efter natt.

Allt fler studier visar att obehandlad sömnapné är en riskfaktor för en rad allvarliga medicinska tillstånd, däribland högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar, stroke, diabetes och depression.