Aktuellt

Synnerligen aktivt 2019

[Stockholm] Under 2019 hördes och syntes vi i radio, TV och man kunde läsa om oss i flera olika dagstidningar och tidningsmagasin. Vi har kritiserat politikerna för den bisarra upphandlingsmetodiken av vår vård  och lyft fram de orättvisa prisskillnaderna som råder när det gäller behandling av Sömnapné i Sverige.

I Stockholm är det Kd som nu styr sjukvården och vi anser att de långtifrån lever upp till sina utfästelser när det gäller bra human vård. Tyvärr gäller det inte bara oss apnoiker.

Medlemmarna var i uppror över den behandling Regionen utsatte dem för genom ett upphandlingskaos utan dess like. Och det är ännu inte slut på den karusellen.

Vår sjukdom uppmärksammas alltmer

Vår Apnésjukdom lyftes fram av att flera kändisar, och även läkare, berättade om det nya livet de fick tack CPAP-behandling.

Vi har blivit bättre på att föra fram våra budskap och Gert Grundström, vår ordförande har haft fullt upp med alla kontakter med medlemmar, politiker och journalister.

Vår medlemsmöten har varit välbesökta. Både av leverantörer och medlemmar. Mer än tio % av våra ca 900 medlemmarna kommer till våra möten och under året har vi växt med drygt 150 personer. Många yngre. Och vi ser att vi fortsätter att växa.

Drömläget får fler och fler läsare och hemsidan besöks av alltfler. Drygt 160 personer sökte inträde via hemsidan under 2019. Undrar om det blir ännu fler i år? Det verkar som det.

I december blev vi anslutna till Riksförbundet HjärtLung. Vi tror att medlemmarna, både våra och HjärtLungs, kommer att ha nytta av samarbetet. Problematiken med våra sjukdomar hänger ofta ihop.

Under 2020 kommer vi at ta fram en Apneskola och vi jobbar för att delta i Järvaveckan för att kunna sprida kännedom om sjukdomen bland våra invandrare.

Förmodligen kommer vi fortsätta att höras och synas i olika media och i olika sammanhang. Gert har lovat att fortsätta som ordförande som nu består av tre kvinnor och 4 män. 2020 blir ett spännande år. Räkna med det.

Vill du läsa mer i detalj vad vi gjort så kan du gå in på sammanställningen av våra nyheter.
Leif Lund