Aktuellt

UPPROP FÖR RÄTTVISA

[Stockholm] I dagsläget känner vi apnoiker i Stockholm oss som mjölkkor.  I korthet så köper landstinget in CPAer och masker för ca 10 miljoner kr och hyr ut CPAPer för 30 miljoner kr.  Och nu ska en enda vårdgivare behandla Stockholms alla apnoiker. Vi är oroliga och trötta på att vi vara mjölkossor när vi behandlas mot den livsfarliga sjukdom som sömnapné faktiskt är. Vi vill att alla kort, intäkter och kostnader, läggs på bordet. Vi har startat ett upprop! Mer fakta om fler orättvisor i bakgrunden nedan.

Kopiera uppropet och skicka in den i formuläret här eller till info@apneforeningen.se

UPPROP

JAG KRÄVER ATT REGION STYOCKHOLM (FD STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING) TILLSÄTTER EN UTREDNINGSGRUPP SOM HAR TILL UPPGIFT ATT SAMMANSTÄLLA ALLA KOSTNADER, INTÄKTER OCH REGLER SOM BERÖR OBSTRUKTIV SÖMNAPNÉSYNDROM.

I DENNA GRUPP SKA DET INGÅ EN REPRESENTANT
FRÅN APNÉFÖRENINGEN I STOCKHOLM.

Bakgrund

Idag får landstinget in 30 miljoner i hyresintäkter för CPAP och första masken. Och summan ökar årligen med över 4 miljoner kr.  Landstinget köper i år in CPAPer och masker för mindre än 10 miljoner.

Således en bra affär för Landstinget. Visst, behandlingen av apnépatienter kostar men ska finansieras via skattemedel och inte via överbetalning för behandling.

Om ingen ändring vidtas så får Landstinget, år 2028, in 80 miljoner i hyresintäkter och köper in CPAP för 12-14 miljoner. De som själva köper in CPAP och mask m m får inget ekonomiskt stöd för att sköta sin behandling. Vi apnoiker utgör verkligen en kassako för Landstinget.

Idag räknar Landstinget CPAP som ett hjälpmedel och hänvisar därför högkostnadsskyddet på 2000 kr som gäller för hjälpmedel. MEN CPAP är inget hjälpmedel. Det är en komponent i vår, i de flesta fall, livslånga behandling.

Eftersom hyreskostnaden är 1200.- så gäller inte högkostnadsskyddet. Masken som måste bytas ut varje eller i bästa fall vartannat år räknas inte som hjälpmedel och ingår därmed INTE i högkostnadsskyddet.

Socialstyrelsens har slagit fast och gett direktiv om att obstruktiv sömnapnésyndrom ska klassas som en sjukdom och skall BEHANDLAS. Något som Stockholm läns Landsting inte tar hänsyn till.

Flyttar man till Västra Götalands län så är behandlingen kostnadsfri helt enligt direktiven från Socialstyrelsen!

Det finns två behandlingsmetoder beroende hur grav sömnapné du har. För lättare behandling finns det apnébettskena och då gäller tandvårdens högkostnadskydd på 1100 kr. Sker behandling via munnen med hjälp av tänderna så gäller belastas Tandvården för kostnader för sömnvård.

Måste man behandlas med CPAP, som 25 000 Stockholmare gör idag, så får man själv betala. Dvs  hyra behandling och bekosta mask med tillbehör. Totalt ca 2 500 kr/år.

Det absolut minsta man kan begära och som KD lovade för 4 år sedan är att tillsätta en utredning som presenterar en lösning som för såväl rättvisekraven som Socialstyrelsens direktiv.

En hjälp skulle vara att inhämta information från Västra Götalands Landsting där behandling av sömnapnéer är kostnadsfri!! Detta är vårt upprop som hörsammas av åtskilliga medlemmar idag:

Överlämnas till Regionrådet Ella Bohlin på Stockholms årsmöte 14 mars