Aktuellt

Var med och öka kunskapen om Sömnapné

Många vet inte om att de lider av sömnapné. Det vill Philips ändra på och de vädjar nu om din hjälp.
De genomför nu en stor undersökning om sömnapné.  Den ska hjälpa till med att samla underlag till stor informationskampanj för att öka kunskapen om sjukdomen. Har du fått diagnosen sömnapné? Får du andningsuppehåll när du sover? Eller snarkar du bara? Är du partner till någon av de nämnda grupperna? Då vill de gärna att du deltar i undersökningen.
Det tar 5–8 minuter att besvara frågeformuläret och ju fler svar Philips får desto bättre och skarpare kunskap får de. Du deltar i undersökningen här: www.kompas.dk/sömnapné