Vart vänder jag mig?

Tillhör du region Stockholm så kan du få hjälp med:

Första steget till undersökning
Kontakta din vårdcentral för remiss till Aleris

Utredning, kontroll och uppföljning
Aleris Sömnàpne på Apelbergsgatan 48
https://www.aleris.se

Hjälp med din CPAP-utrustning
Medicinsk apparatur i hemmet
Sundbybergsvägen 1 E,
171 73 Solna
https://mah.sll.se