Apnéföreningen Väst

Skärgårdsbild från västkusten

Senaste från Väst

Vi på Sveriges framsida

Vi är apnéföreningen på Sveriges framsida – vårt verksamhetsområde är Västra Götaland och Halland men alla är hjärtligt välkomna.

Minst två gånger om året, vår och höst, håller vi möte där vi bjuder in föreläsare och leverantörer av olika hjälpmedel för apnoiker. Förutom matnyttig information är det ett tillfälle att få träffas och byta erfarenheter. Social samvaro är viktigt för det är lätt att man känner sig ensam men vi ska komma ihåg att vi är många – sömnapné är en folksjukdom, om än dold.

Även anhöriga blir drabbade av sjukdomen och de är mycket välkomna i föreningen. Behovet att fylla på med ny kunskap, dela erfarenheter och känna gemenskap gäller oss alla.

I samarbete med ABF genomför vi studiecirklar i aktuella ämnen och vid behov kurser som handlar om skötsel av de hjälpmedel som vi apnoiker använder.

För att nå apnoiker informerar vi på sömnlabb, vårdcentraler i Väst, hos pensionärsföreningar och andra patientföreningar.

Vi har gratis rådgivning om sömnapné på Hälsoteket, Frölunda Kulturhus och är även ute i andra sammanhang och informerar om sömnapné.

Inte bara vår sjukdom påverkar oss – även tillämpning av regler och anvisningar hos myndigheter som landsting o transportstyrelsen är viktiga varför föreningen följer detta kontinuerligt.

En viktig uppgift för oss är att bevakar och verkar för att CPAP med tillbehör och andra hjälpmedel också fortsättningsvis tillhandahålls utan extra kostnad för oss apnoiker samt att väntetiderna förkortas.

Föreningen är representerad i styrgruppen för SESAR (Svenska Sömnapnéregistret) som arbetar med att upprätta kvalitetsregister för långtidsuppföljning av apnoiker.

Vi bildades 2007 och har hunnit med en del men det finns mycket mer att göra och för det behöver vi bli flera.
Tveka inte – bli medlem!