Styrelsen i Väst

Sammanträdesrum

Ordförande Sten Gustafsson
Vice Ordförande Göran Sjöstrand
Sekreterare Bolennart Larsson
Vice Sekreterare Vanja Berg Åsman
Kassör Kurt Petersson
Ledamot Els-Britt Henning
Ledamot Reidar Hermansson
Suppleant Agneta Johansson
Suppleant Inger Svensson
Suppleant Leila Hemmingsson
Suppleant Frank Gunnarsson
Revisor Kjell Gustafsson
Revisorssuppleant Willem van Berlekom

Styrelsen nås på  vast@apneforeningen.se