Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för Apnéföreningen Väst år 2016

Två medlemsmöten har hållits under verksamhetsåret. Ett vårmöte och ett höstmöte, båda på Nordegården, Stockholmsgatan i Göteborg. Vid båda dessa tillfällen har det hållits intressanta föreläsningar av kunniga föreläsare om ämnen som berör oss apnoiker. Leverantörer av medicinsk utrustning för apnoiker visade sina produkter på medlemsmöten.

Styrelsemöten har hållits på ABF Västra Frölunda nio gånger under 2016.

Vi har i samarbete med ABF genomfört en mask kurs.

Under verksamhetsåret har vi övergett medlemstidningen Sömntutan och istället satsat på Drömläget tillsammans med bl.a. Stockholmsföreningen.

Vi har deltagit i sammankomster arrangerade av HSO och Sesam. Samt deltagit i Trafikkonferensen i Falun.

Vi har ansökt om medlemskap i ABF.

Vi har också haft information på Hälsoteket i V Frölunda Kulturhus vid ett flertal tillfällen.

Vi har haft kontakter och informationsutbyte med Apnéföreningarna i Stockholm, Skåne och Östergötland.

I samband med detta har vi också deltagit i starten av bildande av en interimsstyrelse för Svenska Apnéförbundet. Tre av våra styrelsemedlemmar ingår i den arbetsstyrelsen.

Vi har haft kontakter och informationsutbyte med regionens olika Sömn Lab och vårdcentraler vilka har uppdaterats med informationsbroschyrer och medlemstidningar.

Vi har kontakt med våra specialistläkare som besvarar frågor om sömnapné.

Vi var vid 2016 års utgång 226 medlemmar.

Göteborg 2016.03.09

Bolennart Larsson
Sekreterare

Sten Gustafsson
Ordförande

Kurt Petersson
Kassör

Els-Britt Henning
Ledamot

Vanja Berg Åsman
Ledamot

Göran Sjöstrand
Ledamot