Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse för 2019 i pdf

Verksamhetsberättelse för 2018 i pdf

Verksamhetsberättelsen för Apnéföreningen Väst år 2017

Två medlemsmöten har hållits på Nordengården under verksamhetsåret. Årsmötet hölls den 16 mars och höstmötet den 19 oktober. Vid båda dessa tillfällen har det hållits intressanta och upplysande föreläsningar av kunniga föreläsare om ämnen som berör oss apnoiker. Leverantörer av medicinsk utrustning för apnoiker visade sina produkter vid dessa möten.

Styrelsen har hållit åtta protokollförda möten och har ägt rum i ABF Västra Frölundas lokaler.

Under verksamhetsåret har vi tillsammans med Apnéföreningarna i Stockholm och Östergötland startat upp en ny hemsida. Vår tidigare hemsida har lagts ned.

Vi har deltagit i sammankomster arrangerade av HSO Västra Götaland.

Vi har även haft informationsträffar på Hälsoteket i biblioteket på Västra Frölundas kulturhus. Tre på våren och tre på hösten.

Vi har haft kontakter med sömnlabratorier och vårdcentraler inom vårt verksamhetsområde vilka har uppdaterats med vårt informationsmaterial i form av broschyr och tidningen Drömläget.

Samarbetet med Apnéföreningarna i Stockholm, Östergötland och Skåne för bildandet av en riksförening har gått i stå på grund av oenighet i stadgefrågor och dessa planer ligger nu på is.

Den medlemsträff med poängpromenad som skulle ske den 9 september uteblev tyvärr på grund av regnigt väder.

I frågor om sömnapné har vi haft möjlighet att få dessa besvarade genom kontakt med specialistläkare på Sömnlabratoriet i Göteborg.

Vid slutet av verksamhetsåret hade föreningen 210 registrerade medlemmar.

Göteborg 2018-02-26

Bolennart Larsson    Sten Gustafsson    Kurt Petersson
Els-Britt Henning    Vanja Berg Åsman  Göran Sjöstrand
Reidar Hermansson

Verksamhetsberättelsen för 2017 i pdf-format

Verksamhetsberättelsen för Apnéföreningen Väst år 2016

Två medlemsmöten har hållits under verksamhetsåret. Ett vårmöte och ett höstmöte, båda på Nordegården, Stockholmsgatan i Göteborg. Vid båda dessa tillfällen har det hållits intressanta föreläsningar av kunniga föreläsare om ämnen som berör oss apnoiker. Leverantörer av medicinsk utrustning för apnoiker visade sina produkter på medlemsmöten.

Styrelsemöten har hållits på ABF Västra Frölunda nio gånger under 2016.

Vi har i samarbete med ABF genomfört en mask kurs.

Under verksamhetsåret har vi övergett medlemstidningen Sömntutan och istället satsat på Drömläget tillsammans med bl.a. Stockholmsföreningen.

Vi har deltagit i sammankomster arrangerade av HSO och Sesam. Samt deltagit i Trafikkonferensen i Falun.

Vi har ansökt om medlemskap i ABF.

Vi har också haft information på Hälsoteket i V Frölunda Kulturhus vid ett flertal tillfällen.

Vi har haft kontakter och informationsutbyte med Apnéföreningarna i Stockholm, Skåne och Östergötland.

I samband med detta har vi också deltagit i starten av bildande av en interimsstyrelse för Svenska Apnéförbundet. Tre av våra styrelsemedlemmar ingår i den arbetsstyrelsen.

Vi har haft kontakter och informationsutbyte med regionens olika Sömn Lab och vårdcentraler vilka har uppdaterats med informationsbroschyrer och medlemstidningar.

Vi har kontakt med våra specialistläkare som besvarar frågor om sömnapné.

Vi var vid 2016 års utgång 226 medlemmar.

Göteborg 2016.03.09

Bolennart Larsson
Sekreterare

Sten Gustafsson
Ordförande

Kurt Petersson
Kassör

Els-Britt Henning
Ledamot

Vanja Berg Åsman
Ledamot

Göran Sjöstrand
Ledamot