Aktuellt

Vi i Stockholm är nu med i Riksförbundet HjärtLung

[Stockholm] Torsdagen den 12 december röstade det extra årsmötet igenom med acklamation att vi skulle bli medlemmar i Riksförbundet HjärtLung. Det blev vi också. Samma dag!

Det innebär att vi får en stark och trygg organisati0n som vi kan samarbeta med i en rad frågor, till exempel utbildning, opinionsbildning, rekrytering, temadagar mm.  Vi är övertygade om att det kommer bli till gagn för medlemmarna i båda organisationerna.

Läs mer om Riksförbundet HjärtLung