Aktuellt

Vi påverkar med fakta

[Stockholm] I Stockholms Landsting är det dags att göra nya upphandlingar och i sista stund lyckades vi i Stockholm få politikerna att inse att de höll på att fatta beslut om upphandling på bristande, till och med felaktigt underlag. Underlaget återremitterades och nu ska Apnéföreningen i Stockholm ingå som en remissinstans. Det är naturligtvis till gagn för alla parter, för politikerna, för oss apnoiker och för skattebetalarna.

Nu erbjuder vi politikerna möjlighet att få lära sig mer om sömnapné och vi undrar hur kostnaderna för sömnvården har räknats fram. Idag verkar ingen kunna svara på det.

Vi har ställt två frågor till ansvariga politiker i Stockholm om  de om de anser det vore bra om de fick chans att fråga experter innan upphandling och om de är villiga att utreda kostnaderna för sömnvåren i Stockholm.

Se vad partierna svarar