Aktuellt

Vi ställer politikerna mot upphandlingsväggen

[Stockholm] I sista skälvande stund lyckades vi stoppa beslutsunderlaget för upphandlingen av sömnvården i Stockholm. Underlaget innehöll faktafel och brister som skulle leda till undermåligt beslut när det gäller sömnvården i Stockholm. Det är hundratals miljoner det handlar om.

Nu erbjuder vi politikerna möjlighet att träffa experter när det gäller sömnvård så att de kan fatta bra, underbyggda beslut.

Se vad de svarar: